Maruti 800 Car - Hand Painted Rakhi / Friendship Band